برپايي دوره آموزشي بودجه ريزي عملياتي در شهرداري يزد

برپايي دوره آموزشي بودجه ريزي عملياتي در شهرداري يزد
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل شهرداري يزد با شروع بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي تعديل شده به موازات بودجه ريزي و شيوه حسابداري مرسوم در شهرداريها ، دوره آموزشي مربوط به آن با حضور كليه مديران مالي شهرداري يزد و سازمانهاي تابعه برگزار شد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.