بررسی پروژه تهیه طرح مطالعات بلوارآیت ا...فقیه خراسانی

بررسی پروژه تهیه طرح مطالعات بلوارآیت ا...فقیه خراسانی

مدیران و کارشناسان شهرداری یزد در حضور مشاور به بررسی پروژه تهیه طرح مطالعات ساماندهی بلوار آیت ا... فقیه خراسانی اقدام نمودند.

 

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد سومین جلسه بررسی پروژه تهیه طرح مطالعات ساماندهی بلوار آیت ا... فقیه خراسانی به عنوان ورودی شمال شهر یزد در سطح مدیران و کارشناسان شهرداری یزد با حضور مشاور طرح درمحل سالن جلسات شهراری یزد تشکیل شد.

خاطرنشان می شود ورودی شهر شاهدیه  و تقاطع های مربوط به آن، سرعت طرح به عنوان شبکه شریان اصلی درجه یک، سیمای شهری و در نظر گرفتن طرحهای آماده سازی اراضی صنعتی، ازچالشهای مهم این طرح محسوب می شود.

گفتنی است اخذ مصوبات ازمراجع ذیصلاح ازجمله برنامه های پیشرو جهت تصویب این طرح، پس از رفع نواقص می باشد که بعد از آن می توان به تهیه طرح های اجرائی این شبکه مهم اقدام نمود.

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.