بررسی طرح خط محدوده پیشنهادی شهر یزد با حضور کارشناسان

بررسی طرح خط محدوده پیشنهادی شهر یزد با حضور کارشناسان

 

به منظور تدقیق خط محدوده شهر یزد طبق قانون تعیین محدوده شهر، شهرک و روستا، خط محدوده پیشنهادی شهر در جلسه ای با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری یزد و کارشناسان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد طرح خط محدوده پیشنهادی شهر بر اساس روی هم گذاری و انطباق خط محدوده طرح تفصیلی( مصوب سال 65) ، خط محدوده مصوب سال 1371، خط محدوده طرح جامع با استفاده از نقشه 2000/1 سال 1386 و تصاویر ماهواره ای مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال 1389 و بررسی عوارض موجود زمین و همچنین مجوزهای قانونی صادره شهرداری در اطراف خط محدوده با در نظر گرفتن بیشترین مساحت و محدوده شهر در دومین جلسه پیگیری تهیه طرح تفصیلی شهر یزد با حضور معاونت معماری و شهرسازی و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است خط محدوده پیشنهادی خطی منطبق بر محدوده شهر بوده که طرح تفصیلی بر اساس آن تهیه می گردد و ساخت و ساز، خدمات رسانی و فعالیت های عمرانی شهرداریها و صدور مجوز ساخت و ساز در محدوده داخل و خارج شهر بر طبق آن مشخص می شود.
شایان ذکر اینکه طرح خط محدوده توسط شهرداری یزد و با هماهنگی  سازمان مسکن و شهرسازی تهیه می گردد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و کارگروه مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی قابل اجرا می باشد.
در این جلسه مغایرت در خط محدوده شهر یزد بر اساس خط محدوده های طرح تفصیلی(سال 65)، سال 71 و به ویژه طرح جامع با توجه به حقوق مکتسبه ایجاد شده برای شهر و شهروندان از عمده دلایل ارائه خط محدوده پیشنهادی عنوان شد.
خاطرنشان می شود در بررسی و ارائه خط پیشنهادی، محدوده های شهرهای شاهدیه و حمیدیا و همچنین روستاهای اکرمیه و اکرم آباد و علاوه بر این محدوده های مصوب الحاق شده به شهر یزد شامل حسن آباد،  کوی اسکان و انبارهای شرکت آب منطقه ای و اداره راه نیز مد نظر بوده است.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.