برتري رابط خبري روابط عمومي شهرداري يزد در همكاري با پرتال خبر استان

برتري رابط خبري روابط عمومي شهرداري يزد در همكاري با پرتال خبر استان

رابط خبري روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد با مخابره بيش از 220خبر و گزارش تصويري در سالجاري از سوي شوراي هماهنگي روابط عمومي ها ، به عنوان رابط برتر در همكاري با پرتال خبر استان يزد برگزيده شد.

      از سوي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد رابط خبري مديريت روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد به عنوان رابط برتر در همكاري با پرتال خبر استان يزد در سال 1392 معرفي شد.

      گفتني است مديريت روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در سالجاري با مخابره بيش از 220 خبر و گزارش تصويري به روزنامه ها، سايت هاي مجازي و پرتالهاي خبري از جمله پرتال خبر استان يزد به آدرس yazdkhabar.ir به اين عنوان دست يافته است.

     داود پاك طينت مدير كل روابط عمومي استانداري و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان در حكمي كه به اين منظور صادر شده است عرصه خطير اطلاع رساني را يكي از مهمترين عرصه هاي حضور و فعاليت روابط عمومي دانسته كه مي تواند زمينه ساز ايجاد تعامل سازنده و موثر ميان هر سازمان و مخاطبانش باشد و روح اميد و نشاط را در جامعه جاري سازد.

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.