برای تکمیل آزادسازی میدان شهدای محراب بالغ بر 55میلیارد ریال هزینه شده است و بزودی اصلاحیه راستگرد این میدان انجام خواهد شد

برای تکمیل آزادسازی میدان شهدای محراب بالغ بر 55میلیارد ریال هزینه شده است و بزودی اصلاحیه راستگرد این میدان انجام خواهد شد

سید ابوالفضل کشفی؛ مدیر منطقه دو شهرداری یزد درباره تکمیل آزادسازی میدان شهدای محراب و پروژه‌های عمرانی این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

 

آدرس کوتاه :