با مصوبه امروز شورای شهر، برای اولین بار در شهر یزد برای زمین‌های قولنامه‌ای نیز پروانه صادر خواهد شد

با مصوبه امروز شورای شهر، برای اولین بار در شهر یزد برای زمین‌های قولنامه‌ای نیز پروانه صادر خواهد شد

محسن عباسی‌هرفته؛ عضو شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی درباره اقدامات انجام شده در زمینه جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تسهیل صدور پروانه ساختمان توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :