با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو آردي مهار شد

با سرعت عمل آتش نشانان حریق خودرو آردي مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، طبق  اطلاع به سامانه 125 در ساعت 12:37 روز هفتم مرداد ماه مبني بر مشاهده حریق خودرو آردي  واقع در بلوار شهيد دهقان نزديك ميدان صنعت ، بيدرنگ ستاد فرماندهی سازمان دو دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه هاي شماره چهار وهشت به محل مورد نظر اعزام مي نمايد .

رضا زارع  رئيس ايستگاه شماره چهار وهشت گفت :  آتش نشانان ايستگاه چهار وهشت  كمتر از سه دقيقه  به محل حادثه رسيدند و همزمان با اجراي عمليات ایمن سازی ، عمليات اطفاي حريق را با استفاه از ماده اطفايي آب و كف آغاز مي كنند و شعله هاي آتش را مهار و از سرایت حریق به دیگر خودرو هاي  همجوار جلوگیری مي نمايند  .

آدرس کوتاه :