با آتش‌نشان‌ها همکاری کنیم...


آتش‌نشان‌ها در مهار حوادث به همکاری شهروندان احتیاج دارند تا آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد.

 

 

 

 
آدرس کوتاه :