بامشاركت شهرداري يزد وبنياد تعاون ناجا:

بامشاركت شهرداري يزد وبنياد تعاون ناجا:
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد عمليات اجرايي ساخت بزرگترين ميدان ميوه وتره بار استان وهمچنين مهمترين پروژه خدمات شهري تاريخ شهرداري يزددرآستانه ميلاد مبارك حضرت رسول اكرم (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع) باسرمايه اوليه 600 ميليارد ريال درشاهراه مواصلاتي كشورآغاز شد.
گفتني است كاراحداث اين پروژه به صورت مشاركتي درزميني به مساحت عرصه 500 هزار مترمربع وزيربناي 150 هزار متر مربع بامشخصات 356 غرفه ، بازارچه خشكبار، 96 واحدتجاري ، چهارسردخانه و... باسرمايه گذاري بنياد تعاون ناجادرزمين شهرداري يزد به مدت 24 ماه به اتمام مي رسد. خاطرنشان مي شود بنيادتعاون ناجا ازبزرگترين سرمايه گذاران كشورمي باشد كه همزمان بااين پروژه كار مشاركت وساخت ترمينال شماره 2 فرودگاه امام خميني (ره) تهران را نيز آغاز كرده است.
سيدعلي اكبرميروكيلي شهردار يزد درمراسم آغاز عمليات اين پروژه بزرگ كه باحضور اعضاي شوراي اسلامي شهر، معاون سياسي امنيتي استانداري ، فرماندار ونمايندگاني از سپاه پاسداران ونيروي انتظامي وهمچنين شماري از مسؤلان شهرواستان برگزار گرديد، ضمن بيان مشخصات پروژه مذكور از افزايش بودجه تحقق يافته سالجاري شهرداري يزد به ميزان 100 ميليارد ريال درمقايسه باسال گذشته خبرداد وبااشاره به تحقق مشاركت دراجراي پروژه هاي ميدان مركزي ميوه وتره بار،مجتمع تجاري امام علي (ع)ومجتمع تجاري، اداري وتفريحي بلوار طالقاني اظهارداشت: اگربه جاي حسابداري نقدي از حسابداري تعهدي استفاده كنيم شهرداري يزد 600 درصد جذب بودجه داشته است.
شهردار يزد همچنين دراين مراسم از پروژه هاي مشاركتي مجتمع تجاري، اقامتي ميدان امام حسين (ع) ، مجتمع تجاري، تفريحي كشتارگاه سابق درراستاي طرح فرهنگي منطقه محروم،كارخانه توليد لوازم پلاستيك مثل سطل زباله، سرسره، كف پوش و...،ادامه خيابان چمران ومسيل شهرداري به عنوان پروژه هاي مشاركتي دردست اقدام نام برد كه درآينده اي نزديك به نتيجه خواهد رسيد.
آدرس کوتاه :