باز شدن گره تملكي خيابان مشيرالممالك و آغاز عمليات تكميلي

باز شدن گره تملكي خيابان مشيرالممالك و آغاز عمليات تكميلي
به گزارش روابط عمومي منطقه يك شهرداري با وجود اتمام فاز اول خيابان مشيرالممالك در چهارسال پيش، از آنجايي كه فاز دوم آن تا به حال نيمه تمام مانده بود پس از توافق با صاحبان آخرين املاك باقي مانده در مسير، عمليات زيرسازي و تكميلي اين خيابان آغاز شد.
مهندس كشفي سرپرست منطقه يك شهرداري يزد در اين زمينه ضمن تقدير از همت اهالي در امر آزادسازي با اشاره به تأكيد اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار يزد نسبت به تكميل اين پروژه اظهار اميدواري نمود در آينده اي نزديك شاهد بهره برداري نهايي آن باشيم.
آدرس کوتاه :