بازشدن مسیر خیابان اشترزاده با تملک یک ساختمان مسکونی

بازشدن مسیر خیابان اشترزاده با تملک یک ساختمان مسکونی

مسیر خیابان اشترزاده در منطقه دو شهرداری یزد با تملک یک ساختمان مسکونی باز شد.

    به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد ـ یک باب ساختمان مسکونی در مسیر خیابان شهید اشترزاده منشعب از خیابان حضرت مهدی (عج) که در وسط خیابان قرار داشت و موجب خطر و مزاحمت برای خودروها شده بود، پس از اخذ مجوزهای لازم، تخریب و مسیر فوق به طور کامل آزادسازی شد.

     خاطر نشان می شود تملک این ساختمان پیشتر توسط شهرداری صورت گرفته، اما با توجه به ممانعت مالک قبلی، تخریب نشده بود.

 

آدرس کوتاه :