بازدید کارشناسان سازمان از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروشهرک مشاغل فنی اصفهان

بازدید کارشناسان سازمان از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروشهرک مشاغل فنی اصفهان

بازدید کارشناسان سازمان  از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروشهرک مشاغل فنی اصفهان

به گزارش مدیر روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد  کارشناسان این سازمان در تاریخ شنبه و یکشنبه  بیستم  و بیست و یکم تیرماه سال جاری ضمن سفر به استان اصفهان با مدیرعامل سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری این استان دیدار وگفتگو کردند .

در این دیدار آقای  سقائیان نژاد ضمن خوش آمد گویی وخیر مقدم به کارشناسان این سازمان آنها را دعوت به بازدید از میدان مرکزی میوه وتره بار ، بازارچه های محلی کوثر، بازار گل و گیاه و شهرک مشاغل فنی امیر کبیر نمود. در این بازدیدها  با طرحهای در دست اجرای سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل فنی اصفهان آشنایی صورت گرفته  و با مسئولین مربوطه جهت اجرای این طرحها  در استان یزد  بحث وتبادل نظر صورت پذیرفت. 

 

آدرس کوتاه :