بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد از منطقه یک

بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد از منطقه یک

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد از فعالیتهای عمرانی و اصلاح هندسی معابر سطح منطقه یک بازدید نمود.

 مدیر منطقه یک شهردرای یزدضمن تشکر از مساعدت و تلاش همکاران در معاونت حمل و نقل و ترافیک، سرعت عمل و دقت نظر در اجرای طرحهای ترافیکی را از شاخصه های فعالیت مشترک منطقه و آن معاونت عنوان نمود و از زحمات  محمد رضا شفیعی و همکارانشان در خصوص رفع مشکل ترافیکی بلوار شهید عابدی و نیز خط کشی معابر منطقه یک قدردانی نمود.

شایان ذکر است در سال جاری مبلغی در حدود یک میلیارد ریال بابت اصلاح هندسی معابر منطقه یک در اختیار سازمان عمران قرار گرفته است.

آدرس کوتاه :