بازدید معاون امور عمرانی استاندار و فرماندار یزد از میدان میوه و تره بار جدید

بازدید معاون امور عمرانی استاندار و فرماندار یزد از میدان میوه و تره بار جدید

مهندس حیدر نوروزی و مهندس عزیزا... سیفی در بازدیدهای جداگانه ای از میدان میوه و تره بار جدید شهرداری یزد، در جریان روند پیشرفت اجرای این پروژه عظیم قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد در روز سه شنبه بیست و نهم فروردین ماه معاون امور عمرانی استانداری و فرماندار یزد به طور جداگانه از پروژه بزرگ میدان میوه و تره بار جدید یزد بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدیدها روند پیشرفت پروژه و مقوله دسترسی این میدان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این راستا اولین جلسه مشترک هیئت مدیره سازمان میادین میوه و تره بار و کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد نیز در روز بیست و هشتم فروردین ماه در محل اجرای پروژه برگزار شد که بر نحوه دسترسی میدان و لزوم تسریع در اجرای آن و پیش فروش واحدها و تسهیم سهم طرفین تأکید گردید.

 

آدرس کوتاه :