بازدید معاون اداری مالی شهرداری نیشابور و هیئت همراه از شهرداری یزد

گزارش تصویری

 

آدرس کوتاه :