بازدید مشاور استاندار از روابط عمومی شهرداری یزد

بازدید مشاور استاندار از روابط عمومی شهرداری یزد
پیشنهاد طرح تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرداری های استان و سازمانهای وابسته در بازدید مشاور استاندار از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری  مرکز استان ارائه شد.
در بازدید مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری یزد از  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد، پیشنهاد ایجاد شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرداری های استان و سازمانهای وابسته که از سوی مدیر روابط عمومی شهرداری مطرح گردید مورد اسقبال قرار گرفت.
مهندس نیکونژاد این پیشنهاد را به منظور ایجاد هم افزائی بین روابط عمومی های مدیریت شهری و انجام کار تخصصی در این حوزه با مدیریت روابط عمومی شهرداری مرکز استان به عنوان مرجع و همکاری مشارکت شورای هماهنگی روابط عمومی های استان ارائه داد.
سید عبدالمجید قائم محمدی در این بازدید با تبریک انتصاب مجدد مهندس نیکونژاد به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بر تناسب بین تخصصها و شغلها تأکید نمود و آن را دلیل اصلی پیشرفت کارها دانست.
مشاور استاندار همچنین در این ملاقات با اشاره به اقدامات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در خصوص طرح جامع سند چشم انداز توسعه روابط عمومی ها و فعالیت های رفاهی این شورا توضیحاتی ارائه داد.
علاوه بر این در این جلسه با اعلام آمادگی شهرداری، نسبت به انجام همکاریهای بیشتر فی ما بین تأکید گردید.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.