بازدید فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری از پروژه ها

گزارش تصویری

بازدید فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری از پارک بزرگ شهر و پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان  ابوالفضل(ع)

آدرس کوتاه :