بازدید شهردار یزد از حسن آباد

گزارش تصویری

 

آدرس کوتاه :