بازدید شهردار و برخی از مدیران شهرداری از کمپ های راهنمایی میهمانان نوروزی و اقدامات انجام شده در پارک هفتم تیر

گزارش تصویری

 

آدرس کوتاه :