بازدید رییس و اعضا ستاد خدمات سفر استان از شهر یزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :