بازدید رئیس شورای اسلامی شهر و مدیران راه و شهرسازی از مرکز کنترل ترافیک شهرداری

گزارش تصویری

 

آدرس کوتاه :