بازدید اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری از سامانه 137

بازدید اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری از سامانه 137
 
به منظو بهره وری هر چه بیشتر از سامانه مدیریت شهری 137 در ایام نوروز، اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر از مرکز این سامانه بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد حاج مرتضی شایق، امیرحسین رادمنش، وحیدرضاخباززاده و سیده حمیده وزیری از اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد به منظور آمادگی هر چه بیشتر در ایام نوروز، از سامانه مدیریت شهری137 و مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد بازدید کردند.
در این بازدید اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورا توصیه های لازم را به منظور بهره وری هرچه بیشتر از سامانه 137 بیان داشتند.
گفتنی است در این بازدید مهندس محمدرضا شفیعی مدیر جدید روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اعضای شورا را همراهی می کرد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :