بازدید اعضای کمیسیون تحول شورای اسلامی شهر از حوزه معاونت اداری و مالی و اداره املاک شهرداری

گزارش تصویری

 

 

آدرس کوتاه :