بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و ستاد تسهیلات نوروزی از سطح شهر

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :