بازدید ازمنطقه قاسم آبادوملاقات شهرداریزد با اهالی

بازدید ازمنطقه قاسم آبادوملاقات شهرداریزد با اهالی

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد دراین بازدید که آقایان خباززاده ازاعضای شورای اسلامی شهر، مهندس کشفی مدیرمنطقه سه ومهندس نیکونژاد مدیرروابط عمومی واموربین الملل شهرداری مهندس میروکیلی را همراهی می کردند درخصوص ایجاد کتابخانه در محوطه فضای سبز پشت هلال احمر درصورت مشارکت اهالی، ایجاد فضای سبز و احداث پارک درزمینهای مجاور خیابان های فروغ و طلوع، پس ازهماهنگی های لازم با اداره کل راه آهن دراین زمینه وهمچنین پیگیری احداث طرح خیابان 24 متری گندم بار در انتهای خیابان فروغ مدیر منطقه باهمکاری شورایارمأمور پیگیری تاحصول نتیجه شدند.

گفتنی است مرمت و بهسازی کوچه منتهی به آتشکده زرتشتیان قاسم آباد نیز از دیگر موارد مطرح شده از سوی اهالی بود که مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.       

خاطرنشان می شود درپایان این بازدید مهندس میروکیلی از تلاش های مدیر وهمکاران منطقه 3 شهرداری  تقدیر وتشکر بعمل آورد.

آدرس کوتاه :