بازديد يزدي تباران از پروژه هاي شهرداري يزد

گزارش تصویری

 

آدرس کوتاه :