بازديد شهردار يزد از منطقه يك

بازديد شهردار يزد از منطقه يك
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد مهندس ميروكيلي در راستاي بازديدهاي دوره اي از مناطق و سازمانهاي شهرداري با رفتن به منطقه يك و ديدار با پرسنل و مراجعه كنندگان اين بخش در جريان مشكلات آن قرار گرفت و راهكارهايي ارائه كرد.
گفتني است از آنجايي كه سامانه جامع شهرسازي فقط در اين منطقه نصب گرديده شهردار يزد ضمن گفتگو با مراجعه كنندگان ميزان رضايت آنها را در اين زمينه مورد ارزيابي قرار داد.
خاطرنشان مي شود: از نكات برجسته اين بازديد گفتگوي صميمانه مهندس ميروكيلي با آقاي يحيوي از پرسنل روشندل منطقه يك بود.
                                                                        « روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.