بازديد شهرداريزد از پروژه نماسازي بيروني مسجدروضه محمديه

بازديد شهرداريزد از پروژه نماسازي بيروني مسجدروضه محمديه
شهرداريزد از پروژه هاي پاركينگ طبقاتي وساختمان اداري شهرداري واقع در ميدان آزادي وهمچنين روند بازپيرائي نماي بيروني مرقد مطهر شهيدصدوقي (ره) وديوارهاي مجاور آن درمسجد روضه محمديه بازديد كرد.
مهندس ميروكيلي همچنين دربازديدي از بافت تاريخي شهردراطراف مسجد جامع مواردي رامتذكر شد.
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.