بازديد رابطين جوان دستگاههاي دولتي از كارخانه كمپوست

بازديد رابطين جوان دستگاههاي دولتي از كارخانه كمپوست
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد در روز پنجشنبه سوم ارديبهشت ماه رابطين جوان دستگاههاي دولتي شهرستان واستان يزد از كارخانه كمپوست شهرداري يزد واقع درجاده سيمان آزادگان بازديد كردند.
دراين بازديد روند توليد كودآلي از پسماندهاي خانگي براي بازديد كنندگان تشريح شد.
گفتني است دراحداث كارخانه كمپوست كه مراحل پاياني وتكميل خود راطي مي كند وظرفيت پردازش زباله درآن روزانه 250 تن مي باشد درحدود 50ميليارد ريال از سوي شهرداري يزد هزينه شده است.
 
 
« روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.