بازديد خبرنگاران از پروژه هاي شهرداري يزد(گزارش تصويري)

بازديد خبرنگاران از پروژه هاي شهرداري يزد(گزارش تصويري)
در روز دوشنبه هشتم آذرماه شهردار يزد به همراه تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر و با حضور خبرنگاران رسانه ها از پروژه هاي تقاطع غيرهمسطح مهديه، ميدان ميوه وتره بار جديد، پل پرفسورحسابي، ساماندهي  خيابان قيام و قبرستان سيد الصحرا بازديد كردند.
 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد در اين بازديد علاوه بر ذكر مشخصات پروژه ها، روند اجرايي آنها، از سوي مسئولين و كارشناسان بيان شد .
علاوه بر اين خبرنگاران از پيشرفت كار و موانع موجود در اجراي پروژه هاي شهرداري نيز مطلع گرديدند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :