بازديد بسيجيان شهرداري يزد از جبهه هاي غرب وشمال غرب

بازديد بسيجيان شهرداري يزد از جبهه هاي غرب وشمال غرب
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد 32 نفر از اعضاي پايگاه شهيد صدوقي(ره) شهرداري يزد از تاريخ بيست وپنجم تا سي ام مردادماه درقالب كاروان راهيان نور از مناطق عملياتي سردشت ، پيرانشهر ومهاباد واقع در غرب وشمال غرب كشور بازديد كردند.
آدرس کوتاه :