ايستگاه شماره پنج در اختيار بچه ها

ايستگاه شماره پنج در اختيار بچه ها

گروهي از كودكان پيش دبستاني غيرانتفاعي شقايق از ايستگاه شماره پنج آتشنشانی ديدن كردند .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ـ  سعيد ايران نژاد مسئول آموزش برون سازماني گفت : اين گروه از بچه ها كه 100 نفر بودند با مربيان خود صبح روز شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت از ايستگاه شماره پنج بازديد نمودند .

وي افزود : پرسنل ايستگاه با تشكيل كلاس آموزشي در محوطه ايستگاه، ضمن ايجاد آتش فرضي، خطرات ناشي از آتش بازي و ديگر حوادث را به آنها گوشزد نمودند و در پايان اين بازديد به هريك از آن عزيزان يك عدد كتاب نقاشي در رابطه با پيام ها و هشدارهاي ايمني هديه شد.

 

آدرس کوتاه :