اولین وبینار ایده‌شو شهری با محوریت حمل‌ونقل عمومی


اولین وبینار ایده‌شو شهری با محوریت حمل‌ونقل عمومی

ثبت نام رایگان در:  www.evnd.co/u0dhs

مشخصات ایده خود را در فرم درج نموده و آن را از طریق پست الکترونیک

به دبیرخانه اولین ایده‌شو شهری یزد ارسال نمایید:

innovationworkshop.yu@gmail.com
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.