آهنگ اجرايي زيرگذر ميدان امام حسين(ع) سرعت مي گيرد

آهنگ اجرايي زيرگذر ميدان امام حسين(ع) سرعت مي گيرد

به گزارش روابط عمومي شهرداري يزد با پايان يافتن جابجايي شبكه تأسيسات موجود در مسير پروژه ميدان امام حسين (ع) كه در زمان اجراي آن رعايت كامل مختصات فني صورت نپذيرفته است ، ترافيك ميدان به گذرهاي جانبي كه مراحل پاياني احداث را طي مي كند انتقال مي يابد و مسير براي اجراي طرح مركزي و زيرگذر باز مي شود .

گفتني است با توجه به اينكه شهرداري پرداخت تمام هزينه پنج ميليارد و 700 ميليون ريالي جابجايي تأسيسات موجود در مسير اجراي اين طرح را پذيرفته اما با همه تلاشها فقط جابجايي تأسيسات آب در هفته گذشته تكميل شده و شبكه گاز موجود نيز به دليل محدوديت شبكه مذكور با اصلاح مسير به خارج از طرح منتقل شده است . اما در راستاي انتقال فيبر نوري با وجودي كه كانال هاي آن ايجاد شده هنوز جابجايي صورت نگرفته است .

همچنين جابجايي تأسيسات برق نيز از هفته گذشته آغاز شده به طوريكه تكميل آن،حد اكثر در حدود 15روز به طول مي انجامد .

قابل ذكر اينكه عمليات بتن ريزي ديوار حايل داخل ميدان از روز شنبه مورخ بيست و سوم تير ماه آغاز شده است .

خاطر نشان مي شود از زمان آغاز اين پروژه حتي يك روز عمليات اجرايي آن تعطيل نبوده و فقط به دليل انتقال تأسيسات ، سرعت پيشرفت آن آهنگ كند تري به خود گرفته است كه با رفع مشكلات موجود و تلاش عوامل اجرايي ، پروژه در موعد مقرر به بهره برداري مي رسد .

شايان ذكر اينكه تابلو روز شمار اتمام پروژه هم در چند روز آينده در محل ميدان نصب مي شود .

گفتني است عمليات خاكي پروژه زيرگذرميدان شهداي محراب نيزكه در محل تقاطع بلوار هاي دانشجو و مدرس با خيابان آيت ا... كاشاني در حال احداث مي باشد به دليل بروز مشكلاتي در تملك قطعه زميني به مساحت 5200 متر مربع كند شده كه پس ازآزاد سازي، عمليات اجرايي آن با سرعت بيشتري دنبال خواهد شد . 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.