انجام كفسازي در بوستان كسنويه

انجام كفسازي در بوستان كسنويه
 
 
 
   كفسازي بوستان كسنويه با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 454 ميليون ريال از ابتداي آذرماه سالجاري آغاز شده ودر طول پنج ماه به انجام مي رسد.
      به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري پروژه كفسازي بوستان كسنويه با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 454 ميليون ريال، از ابتداي آذرماه سالجاري ،آغاز شده و تاكنون 40درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
خاطر نشان مي شور با وجود مدت زمان پيش بيني شده پنج ماهه برای اتمام پروژه مذكور، تا كنون احداث راه دسترسي ،50 متر مكعب شفته ريزي، 400 متر اجراي سنگ جدول، 40 متر مكعب شن ريزي زير موزائيك و 350 متر مربع فرش موزائيك نيز به انجام رسيده است.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :