انجام زیرسازی و آسفالت میدان ابوذر

انجام زیرسازی و آسفالت میدان ابوذر

میدان ابوذر با صرف هزینه چهارمیلیارد و 300 میلیون ریالی، زیرسازی و آسفالت شد،تا مشکل دفع آبهای سطحی در آن رفع شود.

   معاون فنی و عمرانی شهرداری یزد با اعلام خبر اتمام زیرسازی و آسفالت میدان ابوذر، هدف از این ساماندهی را دفع آبهای سطحی عنوان کرد.

محمد رسول طهماسبی هزینه انجام این پروژه را بالغ بر چهارمیلیارد و 300 میلیون ریال ذکر نمود که در متراژی به میزان 20 هزار مترمربع انجام شده است.

وی عملیات انجام شده در پروژه مذکور را شامل تراشیدن آسفالت دور میدان ابوذر و زیرسازی و آسفالت آن دانست.

معاون فنی عمرانی شهرداری یزد آسفالت حد فاصل پل آیت ا... کاشانی تا میدان ابوذر و بخش هایی که از سوی منطقه سه شهرداری در این محدوده آزاد سازی شده است را نیز شامل این پروژه آسفالت معرفی کرد.

 

آدرس کوتاه :