• دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

انجام زیرسازی آسفالت میدان حضرت ابوالفضل (ع)

انجام زیرسازی آسفالت میدان حضرت ابوالفضل (ع)

مبلغ یک میلیارد و 627 میلیون ریال در زیرسازی و آسفالت میدان حضرت ابوالفضل (ع) به منظور ساماندهی آسفالت مسیر و دفع آبهای سطحی هزینه شد.

  معاون فنی و  عمرانی شهرداری یزد در گفتگوئی جمع آوری آسفالت و تهیه پروفیل طولی میدان حضرت ابوالفضل(ع) را در جهت ساماندهی و دفع آبهای سطحی دانست که پس از آن زیرسازی و آسفالت مجدد میدان نیز به انجام رسید.

   محمدرسول طهماسبی خاطرنشان کرد به منظور زیرسازی و آسفالت 6500 متر مربع ، مبلغ یک میلیارد و 625 میلیون ریال در میدان حضرت ابوالفضل(ع) هزینه شد.

آدرس کوتاه :