انتصاب مسئول طرح و برنامه حوزه مقاومت بسیج اداری حضرت قائم (عج)

انتصاب مسئول طرح و برنامه حوزه مقاومت بسیج اداری حضرت قائم (عج)
جانشین پایگاه مقاومت شهید صدوقی (ره) شهرداری یزد از سوی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد به سمت مسئول طرح و برنامه و مالی حوزه اداری حضرت قائم (عج) منصوب شد.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد به پیشنهاد فرمانده حوزه مقاومت یک بسیج اداری حضرت قائم (عج) برادر بسیجی رضا اللهیاری را که جانشین پایگاه مقاومت بسیج شهید صدوقی (ره) شهرداری یزد نیز می باشد به سمت مسئول طرح و برنامه و مالی حوزه حضرت قائم (عج) منصوب نمود.
سرتیپ دوم پاسدار اکبر فتوحی در این حکم سفارش کرده است با بهره گیری از امکانات مادی ومعنوی، همت و تلاش هرچه بیشتر حضور سازمان یافته مردم به ویژه جوانان در رده های مقاومت بسیج فراهم گردد.
وی همچنین با تأکید بر به کارگیری نیروهای مردمی و جوانان در صحنه های مورد نیاز انقلاب اسلامی اظهار امیدواری نمود که در جهت پویایی بسیج ده ها میلیونی گامهای مؤثری برداشته شود.
آدرس کوتاه :