انتصاب مسئول امور قرادادهای شهرداری یزد

انتصاب مسئول امور قرادادهای شهرداری یزد

 

از سوی شهردار یزد مهندس محمد علمدار با حفظ پست سازمانی و سمت فعلی به عنوان مسئول امور قراردادهای شهرداری منصوب گردید.
     وی که دارای مدرک کارشناسی عمران می باشد با سابقه هشت ساله در شهرداری چهار سال است که به عنوان سرپرست اداره نظارت فنی و مدیریت فنی نظارت بر پیمانها فعالیت دارد.

روابط عمومی و امور بین ا لملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :