انتصاب مديرعامل سازمان اتوبوسراني يزد

انتصاب مديرعامل سازمان اتوبوسراني يزد
به گزارش روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد به پيشنهاد مهندس ميروكيلي شهردار يزد و طي حكمي ازسوي آقاي مهندس ميرسعيدي معاون امور عمراني استانداري ورئيس شوراي سازمان اتوبوسراني يزد وحومه آقاي محمدجواد كريمي به مدت دو سال به سمت مديرعاملي سازمان اتوبوسراني يزد وحومه منصوب گرديد.
گفتني است در مراسم توديع ومعارفه اي كه به همين منظور در روز چهارشنبه بيست وچهارم تيرماه باحضور مسئولين استان، شهر يزد وشهرداري برگزار شد آقاي مهندس ميرسعيدي معاون امورعمراني استانداري اظهار اميدواري كرد باهمت جمعي بتوانيم كارنامه اي گويا بر جاي بگذاريم.
مهندس ميروكيلي شهردار يزد نيزدراين مراسم برارائه بهترين نوع اتوبوس وارزانترين خدمات به مردم تأكيد نمود وسفارش كرد جهت ارائه خدمات نوين به دنبال برنامه ريزي بهتر باشيم.
خاطرنشان مي شود آقاي محمدجواد كريمي از شش ماه قبل سمت سرپرستي سازمان اتوبوسراني رانيز عهده دار بوده اند.
همچنين دراين مراسم از آقاي جواد دشتي مديرعامل سابق سازمان اتوبوسراني نيز تقدير وتشكر به عمل آمد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.