انتصاب در شهرداري يزد

انتصاب در شهرداري يزد
مهندس زيبا امامي با مدرك كارشناسي ارشد طراحي شهري و 21 سال سابقه فعاليت در حوزه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران، ازسوي شهردار يزد به سمت معاون شهرسازي ومعماري شهرداري يزد منصوب گرديد .
 به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد مهندس ميروكيلي طي حكمي سركار خانم مهندس زيبا امامي را به سمت معاون شهرسازي و معماري شهرداري يزد منصوب كرد .
شهردار يزد در اين حكم اظهار اميدواري نموده است تهيه ، ساماندهي و برنامه ريزي طرحهاي شهرسازي و معماري متناسب با فرهنگ و اقليم يزد كه برگرفته از معماري اسلامي مي باشدانجام شود .
گفتني است مهندس امامي داراي مدارك كارشناسي معماري از دانشگاه علم و صنعت و كارشناسي ارشد طراحي شهري از دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد .
وي همچنين با 21 سال سابقه شغلي در حوزه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران در مسئوليت هاي كنترل فني نقشه ها ، صدور پروانه بلند مرتبه ها ، ستاد هدايت و كنترل ساخت و سازشهري و رئيس اداره معماري وطراحي شهري اداره كل معماري و ساختمان فعاليت داشته است .   
« روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري يزد»
آدرس کوتاه :