انتصاب درسازمان آتش نشاني

انتصاب درسازمان آتش نشاني
آقاي سعيد روحپرور طي حكمي از سوي مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري يزد به عنوان مسئول روابط عمومي اين سازمان منصوب شد.
آدرس کوتاه :