انتصابات جدید شهرداری یزد در سال جهاد اقتصادی

انتصابات جدید شهرداری یزد در سال جهاد اقتصادی

 

مهندس میروکیلی طی احکام جداگانه ای، انتصابات جدیدی را در پستهای مدیریتی شهرداری اعمال کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد مهندس مجید زرگرباشی به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری، عبدالرضا روشن به عنوان سرپرست امور اداری شهرداری،ابوالفضل ابوئی به سمت سرپرست سازمان تاکسیرانی، محمد صفدرپور به عنوان سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز و عبدالعلی صداقتی به عنوان سرپرست اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری معرفی شدند.
گفتنی است به دنبال بازنشستگی عبدالصمد لطیفی مدیر سابق منطقه دو، جعفر امین مقدم به سمت سرپرست جدید منطقه دو شهرداری منصوب شد.
خاطرنشان می شود با توجه به ادغام سازمانهای عمران و بهسازی و نوسازی مهندس محمد جواد حاجی محمدرضائی هم به عنوان سرپرست سازمان جدید عمران، بهسازی و نوسازی ابلاغ گرفت.
همچنین از آنجایی که در نظر است سازمان های رفاهی تفریحی و فرهنگی ورزشی نیز ادغام شود طی حکمی از سوی شهردار غلامرضا عسکری مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی هم با حفظ سمت به سرپرستی سازمان فرهنگی ورزشی منصوب شد.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
آدرس کوتاه :