انتصابات جدید در شهرداری یزد

انتصابات جدید در شهرداری یزد
با صدور احکام جداگانه ای از سوی شهردار یزد، سید حسن حسینی به عنوان مشاور در امور فرهنگی و اجتماعی، محمدرضا دشتی رحمت آبادی به عنوان سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی و احمد روستایی به سمت قائم مقام معاون اداری و مالی شهرداری معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد در راستای رویکرد جدید و تقویت زمینه های فرهنگی و اجتماعی، طی احکام جداگانه ای از سوی شهردار یزد سید حسن حسینی سرپرست سابق سازمان فرهنگی ورزشی به عنوان مشاور در امور فرهنگی و اجتماعی و محمد رضا دشتی رحمت آبادی مدیر سابق اداره درآمدهای عمومی شهرداری به سمت سرپرست جدید سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری منصوب شدند.
مهندس عظیمی زاده با صدور این احکام اظهار امیدواری نموده با بهره گیری از ظرفیتها و توانمندیهای موجود و همفکری سایر مسئولان و مشاوران در جهت اعتلای امور فرهنگی به ویژه امور مربوط به شهرداری گامهای مؤثری برداشته شود.
همچنین به پیشنهاد معاون اداری و مالی شهرداری، مهندس عظیمی زاده طی ابلاغی احمد روستایی را به عنوان قائم مقام معاون اداری و مالی شهرداری معرفی کرد.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :