انتخاب مدیر درآمد شهرداری یزد به عنوان کارشناس برتر

انتخاب مدیر درآمد شهرداری یزد به عنوان کارشناس برتر
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد محمدرضا دشتی به عنوان کارشناس برتر کمیته تخصصی در آمد سال 1390 شهرداری های استان انتخاب شد و از سوی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد مورد تقدیر قرار گرفت.
خاطر نشان می شود کمیته مذکور از 11 شهرداری تابعه استان یزد تشکیل شده و وظیفه بررسی و پیشنهاد تعرفه های جدید و هماهنگی و تعیین روش واحد جهت اخذ عوارض را برعهده دارد.

گفتنی است محمدرضا دشتی در حال حاضر مدیر اداره در آمدهای عمومی شهرداری یزد می باشد.

آدرس کوتاه :