انتخاب دو پژوهشگـر برتر از شهرداری یزد

انتخاب دو پژوهشگـر برتر از شهرداری یزد
 
برای اولین بار دو نفر از پرسنل شهرداری یزد به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدند.
      به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد در هفته پژوهش و فناوری دو نفر از پرسنل شاغل در شهرداری مرکز عنوان پژوهشگر برتر را به دست آوردند.
       گفتنی است مهندس محمدرضا نیکونژاد مدیر روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری یزد در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر فرهنگی و هنری به عنوان پژوهشگر برتر فرهنگی، هنری و اجتماعی معرفی شد.
       همچنین مهندس احسان پروانه اول مدیر سامانه 137 روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری مرکز نیز در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر با ارائه پژوهشهایی در زمینه خدمات شهری و محیط زیست به عنوان پژوهشگر برتر استان معرفی شد.
 
آدرس کوتاه :