آموزش جمع آوري پسماندهاي خشك و تر

آموزش جمع آوري پسماندهاي خشك و تر
ايستگاه سيار اطلاع رساني نحوه جمع آوري پسماندهاي خشك و تر در روزهاي جمعه در محل ورودي مصلاي نماز جمعه داير مي باشد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد سرپرست سازمان مديريت پسماند گفت: در راستاي ترويج فرهنگ بازيافت و نحوه جمع آوري پسماندهاي خشك و تفكيك آن از پسماندهاي تر، در روزهاي جمعه هر هفته ايستگاه سيار اطلاع رساني در محل ورودي مصلاي نماز جمعه مستقر مي باشد.
مهندس حسين صالحيان بازيافت پسماندها را عاملي براي حفظ سرمايه هاي آيندگان دانست و از شهروندان جهت حضور در اين ايستگاه دعوت نمود.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.