امضاء تفاهم نامه همکاری بین شهرداری یزد و سازمان مدیریت صنعتی

امضاء تفاهم نامه همکاری بین شهرداری یزد و سازمان مدیریت صنعتی

تفاهم‌نامه همکاری آموزشي و پژوهشي، فيمابين شهرداري يزد و سازمان مديريت صنعتي به امضاء رسيد.

قائم‌مقام شهردار و معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد، در جلسه امضا تفاهم‌نامه همکاری آموزشي و پژوهشي، فيمابين شهرداري يزد و سازمان مديريت صنعتي گزارش مختصري درخصوص عملكرد معاونت برنامه‌ريزي و توسعه در زمينه آموزش، پژوهش و فناوري ارائه کرد.

محمد رضا پیر نیا سپس مطالبي را درباره تفاهم‌نامه‌هاي قبلی منعقد شده با ساير دانشگاه ها و مراكز علمي معتبر كه با هدف همكاري مشترك در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي تنظيم شده است، بيان نمود.

در ادامه دكتر سعيدا عضو هيأت علمي دانشگاه يزد و رئيس هيأت مديره سازمان مديريت صنعتي، با توضيحاتي درخصوص دوره‌ها و سرفصلهاي آموزشي و مقاطع مختلف تحصيلي از كارداني تا كارشناسي ارشد ، به معرفي سازمان مذكور پرداخت.

در این جلسه پس از قرائت متن تفاهم‌نامه، محمدرضا پيرنيا به نمايندگي از طرف شهرداري يزد و محمد ديانتي به نمايندگي از طرف سازمان، تفاهم‌نامه را امضا و مبادله نمودند.

اميرحسين رادمنش عضو شوراي اسلامي شهر، مصطفي عباسي معاون مديركل امور شهري و شوراها استانداري، محمد ديانتي مديرعامل سازمان مديريت صنعتي ـ نمايندگي يزد، آذردخت مرشدي رئيس مركز علمي ـ كاربردي شهرداري يزد و تني چند از كارشناسان و مشاوران معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري يزد حضور داشتند.

 

آدرس کوتاه :