امضاء تفاهم نامه همكاري بين شهرداري يزد و نيشابور

امضاء تفاهم نامه همكاري بين شهرداري يزد و نيشابور

شهرداريهاي يزد و نيشابور در زمينه هاي گردشگري و همكاريهاي بين شهري تفاهم نامه امضاء كردند.

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد تفاهم نامه توسعه گردشگري و همكاريهاي بين شهري مابين شهرداري هاي نيشابور و يزد منعقد شد.

در اين تفاهم نامه كه به امضاء محمدرضا عظيمي زاده و محمد حسن زرندي شهرداران يزد و نيشابور رسيده ، بر اسكان افراد يا هيات هاي اعزامي جهت بازديد از پروژه هاي عمراني و شهري ، ميراث فرهنگي و تاريخي و استفاده از امكانات شهري به صورت متقابل تاكيد شده است .

حداكثر تلاش طرفين براي تبادل تجارب موفق و همفكري و همكاري در تمامي زمينه هاي مديريت شهري از ديگر تعهدات طرفين ، در اين تفاهم نامه مي باشد .

مسئوليت اجراي تفام نامه مذكور و هماهنگي هاي لازم بر عهده روابط عمومي و امور بين الملل همچنين امور اداري دو شهرداري گذاشته شده است .

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :