امضاء تفاهم نامه بین شهرداری یزد و گروه پیشگامان یزد

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :